नवका- पुरनका लेख सर्च करु...

Photo Darbhanga, Muzaffarpur, Delhi: संझका छठि

अहां सभ लोकनि के छठि पर्व केर शुभकामना. आस्था केर पर्व छठि के संझका अर्घ्य सोम दिन भेल. छठि मइया के अर्घ्य द क लोक अस्त होएत सूर्य देवता के पूजा अर्चना करलखिन्ह.

एहि मौका पर कई ठाम माई-बहिन गीतनाद सेहो
गएलीह. लोक सभ खूब पटाखा फोड़लाह. बच्चा सभ सेहो फूलझड़ी, अनार चलौललाह.

मंगलदिन भोरका अर्ध्य अछि. एहि ठाम हम अहां सभ के लेल आलोक कुमार जी. Nishuji, शिल्पी झा जी और प्रभात गोपाल झा जीक छठि मइया के संझका अर्घ्य वाला किछ फोटो राखि रहल छी.

No comments:

Post a Comment

अहां अपन विचार/सुझाव एहिठाम लिखु